[{"job_id":493,"job_title":"Administrerende direkt\u00f8r s\u00f8ges til Alexandra Instituttet","job_type":"full-time","job_category":"ICT","job_description":"Alexandra Instituttet s\u00f8ger ny administrerende direkt\u00f8r til at st\u00e5 i spidsen for Alexandra Instituttets arbejde med at skabe \u00f8konomisk v\u00e6kst, velf\u00e6rd og v\u00e6rdi for det danske samfund ved blandt andet at hj\u00e6lpe offentlige og private virksomheder med at anvende og udnytte den nyeste it-forskning og teknologi.\r\nDen nye administrerende direkt\u00f8r skal bidrage til Alexandra Instituttets overordnede form\u00e5l, som er:\r\n\r\n \tat drive forskning, innovation, udvikling, r\u00e5dgivning, kompetenceudvikling og teknologisk service p\u00e5 et almennyttigt grundlag inden for anvendt avanceret informationsteknologi,\r\n \tat fremme samarbejdet mellem borgere, erhvervsliv, myndigheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner\r\n \tsamt at ud\u00f8ve besl\u00e6gtet virksomhed p\u00e5 almindelige kommercielle markedsvilk\u00e5r, herunder r\u00e5dgivning af private virksomheder og offentlige institutioner.\r\n\r\nDen nye administrerende direkt\u00f8r skal udg\u00f8re den samlende kraft internt i Alexandra Instituttet samt aktivt arbejde med at udbygge Alexandra Instituttets ekspertiser, dvs. de avancerede faglige omr\u00e5der, hvor instituttet besidder spidskompetencer baseret p\u00e5 den nyeste forskning og teknologi inden for it for derigennem at v\u00e6re en unik leverand\u00f8r i markedet.\r\n\r\nDen nye administrerende direkt\u00f8r for Alexandra Instituttet skal tegne instituttet udadtil samt strukturere og fremme de fremtidige b\u00e5de forskningsm\u00e6ssige og kommercielle indsatser p\u00e5 en m\u00e5de, s\u00e5ledes at den nuv\u00e6rende kultur i virksomheden bevares samt have et stort relevant netv\u00e6rk og solid erfaring fra forskningsverden.\r\n\r\nKandidaten\r\nVed ans\u00e6ttelsen vil der blive lagt v\u00e6gt p\u00e5 f\u00f8lgende kriterier:\r\n\r\nUddannelse\r\n\r\n \tKandidatgrad inden for it eller det teknologiske omr\u00e5de som minimum. Gerne ph.d.\r\n\r\nSpecifik professionel erfaring\r\n\r\n \tLedelseserfaring som udgangspunkt fra en videnintensiv organisation\r\n \tStrategisk forst\u00e5else for og indsigt i, hvordan forskningsviden og -resultater oms\u00e6ttes til praksis, og hvordan praksis kan s\u00e6tte retning for kommende forskningsindsatser\r\n \tForskningserfaring gerne med anvendt forskning, erfaring med forskningssamarbejder samt erfaring med forskningsledelse\r\n \tErfaring med og forst\u00e5else for arbejdet med it, den digitale dagsorden og den teknologiske udvikling\r\n \tKommerciel erfaring og indsigt er en fordel.\r\n\r\nPersonlige karakteristika\r\n\r\n \tEngageret, analytisk og udviklingsorienteret person, som aktivt kan bidrage til virksomhedens arbejde p\u00e5 en positiv og konstruktiv m\u00e5de, og som evner at optr\u00e6de som id\u00e9skaber og kan igangs\u00e6tte nye projekter.\r\n \tIntelligent og analytisk \u2013 skal kunne gennemskue og bearbejde komplekse emner og problemstillinger.\r\n \t\u00c5ben for at varetage instituttets interesser over for eksterne akt\u00f8rer som blandt andet ministerier og fonde.\r\n \tUdadvendt person med gode kommunikationsevner, som fremst\u00e5r velovervejet og \u00e5ben.\r\n \tSkal v\u00e6re proaktiv og p\u00e5 en konstruktiv m\u00e5de kunne udfordre og v\u00e6re med til at l\u00f8fte ambitioner for virksomheden generelt.\r\n \tH\u00f8j integritet og etik \u2013 har god d\u00f8mmekraft og er empatisk.\r\n \tEn person med naturlig gennemslagskraft og samtidig forst\u00e5else for mennesker og sammenh\u00e6nge.\r\n\r\nSprog: Dansk og engelsk p\u00e5 h\u00f8jt niveau.\r\n\r\nAns\u00f8gningsfrist\r\nSenest mandag d. 15. april 2019 kl. 12.00.\r\n\r\nAns\u00f8gning, CV og eventuelle uddybende sp\u00f8rgsm\u00e5l sendes til\r\nKonsulent hos Amrop A\/S Matias Pr\u00e6stegaard,\r\ntlf.: 27 12 24 83, e-mail: matias.praestegaard@amrop.dk\r\neller Amrop Partner Bo Eske Nielsen, tlf.: 24 97 26 88.\r\n\r\n ","job_url":"https:\/\/matchmaking.symbion.dk\/jobs\/administrerende-direktor-soges-til-alexandra-instituttet\/","job_image":false,"company_name":"Alexandra Instituttet","company_logo_url":"https:\/\/matchmaking.symbion.dk\/wp-content\/uploads\/Alexandra_Instituttet_logo-stillingsopslag.jpg","publish_date":"2019-03-26","closing_date":"2019-04-15","status":"publish","danish_required":true,"job_views_count":"2582"}]